BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


Dane podmiotu:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Adres pocztowy: 03-193 Warszawa ul. Kowalczyka 3
NIP: 113-20-96-411
REGON: 014883589
Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4996 4790
WWW: www.bialoleka.e-bp.pl
Poczta elektroniczna

Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest miasto stołeczne Warszawa. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy.


Biblioteka Działa na podstawie:


1.  Uchwała nr XVIII/439/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2.  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2015
3.  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2014
4.  Ustawya z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późn zm.)
5.  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
6.  Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m. st. Warszawy,


Rejestry:
  • Ewidencja zbiorów bibliotecznych - księgi inwentarzowe i ubytków
  • Rejestr czytelników
  • Rejestr środków trwałych i wyposażenia
  • Archiwum osobowe
  • Rejestr dokumentacji finansowo-księgowej
  • Rejestr zamówień publicznych
  • Rejestr umów

Struktura organizacyjna

Dyrektor -
tel.: 22 814-62-51
fax: 22 814-50-40
03-193 Warszawa
ul. Anastazego Kowalczyka 3

Instruktor Biblioteczny -
tel.: 22 814-11-10
fax: 22 814-50-40
03-193 Warszawa
ul. Anastazego Kowalczyka 3

Księgowy -
03-193 Warszawa
ul. Anastazego Kowalczyka 3
tel.: 22 258-23-10
fax: 22 814-50-40

Główny specjalista d/s kadrowo-płacowych -
03-193 Warszawa
ul. Anastazego Kowalczyka 3
tel.: 22 814-11-01
fax: 22 814-50-40

Placówki

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci Nr 124 Zielona
Kierownik: Dorota Dziedzic
Adres: 03-278 Warszawa ul. Berensona 38
tel.:22 675-05-12
 

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI Nautilus
Kierownik: Danuta Gąsiorek
Adres: 03-187 Warszawa ul. Pancera 18
tel.: 22 614-60-80
 

Multicentrum
Kierownik: Paweł Błażejczyk
Adres: 03-188 Warszawa ul. Porajów 14
tel.: 22 614-60-70
 

Czytelnia Naukowa Nr XX
Kierownik: Małgorzata Kusiak
Adres: 03-188 Warszawa ul. Van Gogha 1
tel.: 22 614-64-35
 

Wypożyczalnia Nr 42
Kierownik: Mariola Sobotka
Adres: 03-126 Warszawa ul. Antalla 5
tel.: 22 88-44-771
 

Wypożyczalnia Nr 46
Kierownik: Anna Dziankowska
Adres: 03-193 Warszawa ul. Kowalczyka 3
tel.: 22 811-46-38
 

Wypożyczalnia Nr 58
Kierownik: Patrycja Wilamowska
Adres: 03-005 Warszawa ul. Wałuszewska 24
tel.: 22 614-23-07
 

Wypożyczalnia Nr 69
Kierownik: Bogusława Małecka
Adres: 03-079 Warszawa ul. Raciborska 20
tel.: 22 676-59-00
 

Wypożyczalnia Nr 88
Kierownik: Joanna Kłos
Adres: 03-144 Warszawa Plac Światowida 3
tel.: 22 889-17-60
 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr IV
Kierownik: Monika Bigos
Adres: 03-126 Warszawa ul. Antalla 5
tel.: 22 88-44-770
 


Struktura własnościowa

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.


Przedmiot działalności

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

1.  gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych;
2.  udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz;
3.  umożliwianie użytkownikom Biblioteki dostępu poprzez Internet do wszelkich informacji z wyjątkiem treści zastrzeżonych w regulaminie określającym zasady dostępu do Internetu;
4.  popularyzacja czytelnictwa;
5.  doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;
6.  współdziałanie z instytucjami kultury i oświaty na terenie dzielnicy Białołęka.


Zamówienia publiczne

Aktualnie nie prowadzi się żadnego postępowania na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.)Sposób załatwiania spraw

Zasady i warunki udostępniania zbiorów bibliotecznych, korzystania z dostępu do Internetu oraz innych usług są określone w regulaminach dostępnych na: www.bialoleka.e-bp.pl/regulaminy.php.
Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe sprawy zgodnie z Regulaminem Pracy, Kodeksem Pracy oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wzór wniosku (format doc)
Informacje nie udostępnione w BIP

Pozostałe informacje dotyczące działalności Biblioteki dostępne są na stronach: www.bialoleka.e-bp.pl
Majątek Biblioteki (PDF) (stan na dzień 31 grudnia 2018r.)

Dane: Plik PDF


Odpowiedzialni:

Wprowadził:                                     Data:  05.02.2018
Aktualizujący:                                     Data:  05.02.2018
Zatwierdzający:                                     Data:  05.02.2018
Publikujący:                                     Data:  05.02.2018