DOTACJEZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK 2017
31.01.2018


      

Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka w 2017 r. była beneficjentem programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Pozyskana kwota dotacji to 29000 zł.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK 2016
10.01.2017


      

Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka w 2016 r. była beneficjentem programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Pozyskana kwota dotacji to 27000 zł.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK 2015
28.06.2015


      

Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka w 2015 r. była beneficjentem programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Pozyskana kwota dotacji to 17500 zł.