Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BIAŁOŁĘKA m.st. Warszawy


RAZEM Z ORANGE„SPACEROWNIK PO EUROPIE” - WIDEO RELACJE
21.08.2011

W trakcie realizacji projektu "Spacerownik po Europie" zarejestrowany został materiał wideo, który mamy przyjemność zaprezentować. Ufamy, że będzie on miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników oraz inspiracją dla tych, którzy zechcą w podobną podróż zabrać swoich czytelników.
„SPACEROWNIK PO EUROPIE” - FOTOELACJE
21.04.2011

W marcu, w MBDiM "Nautilus" odbyły się zajęcia w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego dla dzieci i młodzieży pt.: "Spacerownik po Europie". Projekt dotyczy edukacji dzieci w zakresie kultur innych państw europejskich. Cykl ten realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w dz. Białołęka m. st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w ramach programu Akademia Orange. Uczestnicy podczas spotkań w bibliotece poznali już kulturę, geografię, historię, tradycje i zwyczaje wybranych krajów europejskich. Odwiedziliśmy Francję, Grecję, Włochy i Szwecję.

GrecjaFrancjaWłochySzwecja
„SPACEROWNIK PO EUROPIE” - FOTOELACJE
21.04.2011

8 lutego obchodziliśmy dzień bezpiecznego Internetu. hasło tegorocznych obchodów brzmi: "internet to więcej niż zabawa. to twoje życie". w xxi w. korzystanie z internetu to nieodłączna część życia polskich dzieci. ważne jest, aby dzieci były bardziej świadome niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie mogą napotkać w sieci. w tym celu Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr iv przy ul. Antalla 5 zorganizowała w lutym cykl zajęć dla uczniów szkół podstawowych.


„SPACEROWNIK PO EUROPIE” - FOTOELACJE
21.04.2011

Spacerkiem po Europie - w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Białołęka w Warszawie
Biblioteka Publiczna w dz. Białołęka m. st. Warszawy wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w dniach 1.02-31.05.2011 r. będzie realizowała w ramach fundacji Orange program pt. "Spacerownik po Europie". Projekt adresowany jest do uczniów białołęckich szkół, nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy.
Celem programu jest poznawanie przez dzieci i młodzież kultury wybranych krajów europy, pozyskiwanie informacji o nich, poznanie przedstawicieli danych państw, spotkania z literaturą i muzyką.
W czerwcu br. ukaże się drukiem specjalny dodatek do "Poradnika Bibliotekarza" informujący o efektach tego interesującego przedsięwzięcia.

„SPACEROWNIK PO EUROPIE” - FOTOELACJE
21.04.2011

W dniu 29 października ubiegłego roku pomiędzy naszą biblioteką a Fundacją Orange została zawarta umowa dotacji w programie "Akademia Orange dla Bibliotek". Cel darowizny to:
Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2010.
W związku z powyższym pod koniec ubiegłego roku podnieśliśmy parametry prędkości dostępnych w naszych placówkach łączy internetowych do prędkości maksymalnych, jakie udało się uzyskać przy pomocy dostępnej w naszej dzielnicy infrastruktury.
W tym momencie przypominamy, że we wszystkich naszych placówkach, które udostępniają bądź to komputery, bądź komputery i infrastrukturę (Czytelnia Naukowa nr. XX) Internet dostępny jest za darmo. Jedyny warunek - należy się zapisać jednorazowo do biblioteki na zasadach zawartych w regulaminie biblioteki. Zapraszamy do korzystania.
W roku bieżącym będziemy pracować nad poszerzeniem udostępniania internetu w kolejnych placówkach.
Planowane są również zajęcia propagujące bezpieczne zachowania w internecie skierowane do dzieci i młodzieży. zajęcia te będą prowadzone na podstawie opracowań własnych, materiałów przygotowanych i udostępnionych przez donatora oraz zaproszonych specjalistów.
Prosimy śledzić naszą stronę.

CZYTELNIA N. NR XX - BEZPIECZNY INTERNET
17.05.2010

Kwiatek.jpg
W dniu 7 maja 2010 roku została zorganizowana przez Czytelnię Naukową nr XX przy ul. Van Gogha 1 prelekcja dla młodzieży gimnazjalnej na temat Bezpiecznego Internetu, poprowadzona przez Panią Magdalenę Zych z Centrum Edukacyjnego Fundacji Kidprotect. Z uwagi na liczebność uczestników spotkania skorzystaliśmy z gościnności Białołęckiego BOK i jego sali widowiskowej.Rady dla młodzieży:
  • Zabezpieczaj swój komputer.
  • Myśl, zanim coś zrobisz.
  • Chroń prywatność swoją i znajomych.
  • Przestrzegaj prawa i netykiety.
  • Szanuj cudzą własność.
  • Chroń swoje hasła.
  • Rozmawiaj z dorosłymi o sieci.
  • Zachowaj ostrożność przy spotkaniach.
  • Nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie.