Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BIAŁOŁĘKA m.st. Warszawy


PRZETARGI


  OGŁOSZENIE o wyborze wykonawcy nowego
       dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na potrzeby biblioteki multimedialnej - Filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

CPV: 45262100-2, 45310000-3, 45311100-1, 45420000-7, 45421160-3, 45430000-0

       Zamawiający informuje, że w związku z uchyleniem się Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w w/w. postępowaniu od podpisania Umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, złożonych w w/w. postępowaniu bez przeprowadzania ich ponownego badania i udziela zamówienia wykonawcy
Paulainvest PL Beata Kołtun
ul. Wolska 11/314, 20-411 Lublin.
      Pełny tekst ogłoszenia.

   11.01.2012

  OGŁOSZENIE o wyborze wykonawcy
       dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na potrzeby biblioteki multimedialnej - Filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

CPV: 45262100-2, 45310000-3, 45311100-1, 45420000-7, 45421160-3, 45430000-0

       Zamawiający - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3 03-193 Warszawa, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
PUH Adex-Alfa
ul. Wrocławska 11A, 01-493 Warszawa
      Pełny tekst ogłoszenia.

   14.12.2011

  OGŁOSZENIE o wyborze wykonawcy
       dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia meblowego i pozostałego na potrzeby aranżacji nowej filii Biblioteki Publicznej przy ul. Berensona 38 w Warszawie (Znak BPB/ZP-02/2011)
CPV: 39130000-2, 39155000-3, 39155100-4
Zamawiający - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3 03-193 Warszawa, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
Mikomax 2 Meble Biurowe Sp. z o. o.
ul. Brucknera 24-26
51-411 Wrocław
      Pełny tekst ogłoszenia.

   01.12.2011

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
      na zadanie pod nazwą: "Przetarg nieograniczony do 4.845.000 euro na roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na potrzeby biblioteki multimedialnej - Filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka M.St.Warszawy"
( Znak BPB/ZP-03/2011)

45262100-2    Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

45310000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych.

45420000-7    Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421160-3    Instalowanie wyrobów metalowych.

45430000-0    Pokrywanie wyrobów i ścian.


      Dokumentacja przetargowa

   25.11.2011

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
       na zadanie pod nazwą: "Dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego na potrzeby aranżacji wyposażenia nowej filii Biblioteki Publicznej przy ul. Berensona 38 w Warszawie" ( Znak BPB/ZP-02/2011)


CPV: 39130000-2 Meble biurowe


CPV: 39155000-3 Meble biblioteczne


CPV: 39155100-4 Wyposażenie bibliotek

      Dokumentacja przetargowa

   22.11.2011

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE
       pod nazwą: "Dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego na potrzeby aranżacji wyposażenia nowej filii Biblioteki Publicznej przy ul. Berensona 38 w Warszawie" ( Znak BPB/ZP-01/2011)


CPV: 39130000-2 Meble biurowe


CPV: 39155000-3 Meble biblioteczne


CPV: 39155100-4 Wyposażenie bibliotek


   18.11.2011

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
      Zamawiający Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie opatrzone sygnaturą 8/PRASA/2007, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:

RUCH S.A. w Warszawie

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Kierbedzia 8/10 00-728 WARSZAWA
   Ogłoszenie o wyniku postępowania
                  (nr Sprawy 8/PRASA/2007)

   17.12.2007

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
      Zamawiający Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie opatrzone sygnaturą 7/NAUTILUS/2007, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy: EMMA - PC Technologie Komputerowe ul. Domaniewska 22a 02-672 Warszawa


   Ogłoszenie o wyniku postępowania
                  (nr Sprawy 7/NAUTILUS/2007)

   19.11.2007

  KOREKTA SIWZ
Dotyczy: Wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu pod nazwą: "Dostawa prasy dla poszczególnych placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy."
Oznaczenie sprawy 8/PRASA/2007

   Szczegóły
   Skorygowane fragmenty SIWZ

   06.12.2007

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
       na zadanie pod nazwą: "Dostawa prasy dla poszczególnych placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r." (nr Sprawy 8/PRASA/2007)


CPV: 22200000-2

      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
      S I W Z

   29.11.2007

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
       na zadanie pod nazwą: "Dostawa sprzętu komputerowego i kserograficznego dla potrzeb Biblioteki Publicznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa" (nr Sprawy 7/NAUTILUS/2007)
CPV -30260000-9; 30231000-7; 30121300-6; 32351000-8
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
      S I W Z

   25.10.2007


  Przetargi
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), zawiadamia, że postępowanie 6/NATILUS/2007 zostało unieważnione.


   05.10.2007

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
      Zamawiający Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie opatrzone sygnaturą 6/NAUTILUS/2007, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy: REK - Komputer Sp. Z o. o. ul. Bazyliańska 20 03-203 Warszawa


   Ogłoszenie o wyniku postępowania
                  (nr Sprawy 6/NAUTILUS/2007)

   26.09.2007

  ODPOWIEDŹ
Odpowiedź Zamawiającego na pisemne pytanie Wykonawcy. Dotyczy wszystkich, Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu 6/NAUTILUS/2007


   18.09.2007

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
      Zamawiający Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie opatrzone sygnaturą 5/NAUTILUS/2007, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy: Checkpoint Systems (CEE) Sp. zo.o. ul. 25 stycznia 18 62-080 Tarnowo Podgórne


   Ogłoszenie o wyniku postępowania
                  (nr Sprawy 5/NAUTILUS/2007)

   12.09.2007

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
       na zadanie pod nazwą:"Dostawa sprzętu komputerowego i kserograficznego dla potrzeb Biblioteki Publicznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa" (nr Sprawy 6/NAUTILUS/2007)
CPV -30260000-9, 30231000-7;30121300-6; 32351000-8
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
      S I W Z

   10.09.2007

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
      Zamawiający Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie opatrzone sygnaturą 4/NAUTILUS/2007, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy: BIURASSIC K.Bijata D. Mieszczański Sp. J. ul. Górczewska 27/35 01-139 Warszawa


   Ogłoszenie o wyniku postępowania
                  (nr Sprawy 4/NAUTILUS/2007)

   09.08.2007

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa zaprasza Dostawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elektronicznego systemu zabezpieczenia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach realizacji zadania remontu i wyposażenia placówki NAUTILUS. (nr Sprawy 5/NAUTILUS/2007)

"Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy NAUTILUS"
CPV -30242000-7

      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
      SIWZ

   31.08.2007

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 60 tys. EURO. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:

"Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy NAUTILUS"
CPV 45.00.00.00-7, CPV 45.21.23.31-5.

      UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

   12.04.2007

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 60 tys. EURO. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:

"Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LVI w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy NAUTILUS"
CPV 45.00.00.00-7, CPV 45.21.23.31-5.

      UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU